O PORADNĚ

Naše poradna vznikla před deseti lety, z toho šestým rokem se zabýváme programováním a používáním přístrojů SUPER RAVO ZAPPER. V době, kdy jsme začínali pracovat s tímto přístrojem, obsahoval pouze 85 programovacích míst a jeho programování bylo velmi omezené. Dnes nabízený model má 740 programovacích míst a v porovnání s jinými zahraničními přístroji tohoto druhu nabízí rozhodně nejvíce možností programování. Během naší činnosti jsme se marně snažili najít plně funkční univerzální kombinace programů. Nakonec, jsme přišli na to, že nejvyššího efektu se dosahuje tím, že pro každého zájemce vypracujeme kombinaci programů přímo dle jeho kombinace problémů. Jinými slovy platí:

KAŽDÝ PŘÍSTROJ JE TAK DOBRÝ, JAK DOBRÉ JSOU V NĚM PROGRAMY

Tímto postupem dosahujeme v naší poradně velmi dobré výsledky a to i v případech, u kterých bychom to vůbec nečekali. Již jen vyčištění organismu a aktivace imunitního systému dokáže podstatně zlepšit zdravotní stav u dlouhodobě nemocných. Pokud vycházíme z předpokladu, že každý zdravotní problém má tři příčiny (parazity, špatně fungující orgány, psychika), pak postupným řešením těchto příčin problémů dosahujeme výborných výsledků.

Část parazitická

Máme k dispozici přehledy o tom, jaké problémy který parazit způsobuje, takže se zaměřujeme právě na likvidaci těchto parazitů. Dle vašich potíží jsme tedy schopni poměrně přesně stanovit správné kombinace programů na řešení těchto problémů. Pokud má někdo zájem znát přesně jaké parazity má v těle, není problém mu tuto diagnostiku provést. 

Část orgánová

Je nezbytně nutné, aby všechny orgány v těle fungovaly tak, jak mají. Toto lze dosáhnout jejich aktivací, detoxikací, odstraněním těžkých kovů, stimulací a dalšími známými postupy. Většina orgánů se postupně srovná již jen tím, že z nich odstraníme parazitickou zátěž. Jako diagnostiku zde používáme irisdiagnostiku, pohledovou diagnostiku, měření, a jiné více či méně známé postupy zjišťování stavu jednotlivých orgánů.

Část psychická

Každý, kdo chce svůj zdravotní problém řešit, může přijít a bude mu pomoženo. U toho, kdo tyto své problémy řešit nechce, nemá žádná pomoc význam. 

 

NAJDETE NÁS I ZDE

Zdravnet.cz