ZKUŠENOSTI S POUŽITÍM PŘÍSTROJE SUPER RAVO ZAPPER U MOZKOVÉHO NÁDORU
Koncem května letošního roku se k nám do poradny dostavil pán z Prahy (věk 55 let) s tím, že má silně agresívní nádor mozku (hlavní ložisko a dvě metastáze) a snaží se sám tuto situaci řešit. 
Celý jeho problém začal tím, že měl v druhé polovině února 2013 záchvat podobný epileptickému v trvání asi tří minut, načež byl hospitalizován na neurologickém oddělení v místní nemocnici. Zde mu pak bylo, po vyšetření magnetickou rezonancí, oznámeno podezření na výše uvedenou diagnózu. Následně mu začátkem měsíce dubna 2013 byla provedena operace mozku a to tak, že byl z největšího nádoru odebrán vzorek za účelem vyšetření na histologii (účelem celé této poměrně náročné operace tedy nebylo odstranění nádoru, ale pouze odebrání vzorku). Komise zkoumající odebraný vzorek pak diagnózu potvrdila. V dalším období si pán zjistil všechny možnosti řešení svého problému. Lékaři mu nabídli chemoterapii s ozařováním mozku ovšem s upozorněním, že po zákroku nejspíš nebude mít část mozku plně funkční (asi si všichni umíme představit, jak takový člověk dopadne). Vzhledem k tomu, že mu tři léčitelé nezávisle nepotvrdili, že se jedná o rakovinný nádor, rozhodl se pán léčit sám a vyhledal další alternativní možnosti. Začal používat vitamín C ve velkých dávkách, následně pak MMS a další postupy, které jsou mimo lékařskou vědu (všichni víme, že existují a pomáhají, ale je zakázáno je oficiálně někde uvádět). Dále tento pán používal od začátku měsíce června 2013 přístroj SUPER RAVO ZAPPER s tím, že jsme mu k němu vypracovali kombinaci programů přímo pro řešení těchto jeho zdravotních problémů. Asi po třech týdnech používání přístroje nám tento pán telefonoval a sdělil nám, že je po dalším vyšetření mozku a lékař, který výsledky vyšetření vyhodnocoval, mu s údivem oznámil, že všechna ložiska se zmenšila a vůbec nevykazují strukturu původního nádoru (nádor se údajně začal rozpadat). Koncem měsíce července 2013 byl tento pán na další kontrole magnetickou rezonancí, a jak jsme se následně dozvěděli, tak všechny nádory zmizely a na jejich místě zůstala pouze volná tekutina, kterou je pochopitelně nutné postupně odstranit.
Tomuto pánovi, se dle jeho vlastních slov, daří velmi dobře. Dohodli jsme se na jeho další návštěvě u nás někdy na podzim letošního roku, kdy mu přístroj přeprogramujeme na intenzívní kůru čištění organismu (ledviny, játra, lymfatický systém apod.). Účelem tohoto postupu je zbavit jeho organismus definitivně všech možných chemických sloučenin, které by se v něm po prodělaných postupech mohly ještě nacházet.
Takto lze tedy použít přístroj SUPER RAVO ZAPPER (pochopitelně naprogramovaný přímo na daný problém s tím, že jsem byl pánem ubezpečen, že aplikace dělá dle zpracovaných tabulek bez ohledu na své časové možnosti) při správné kombinaci umístění elektrod (pryžové elektrody na hlavu apod.) spolu s dalšími podpůrnými prostředky k řešení i velmi závažných zdravotních problémů. Asi si každý domyslí, jak by tento pán dopadl, kdy vše nechal pouze na lékařích (chemoterapie, ozařování mozku) a nehledal další vlastní cesty řešení svých zdravotních problémů. 
Srpen 2013